Založ si blog

LGBT 06

LGBT 06

Významnú úlohu pri zbere dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity má Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Vo svojich správach o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ133 poukazuje na nápadný nedostatok takýchto dát. Vysvetľuje to tým, že sexuálna orientácia je relatívne novou otázkou, ktorá bola až donedávna ignorovaná vo verejnom diskurze a politikách, stále sú s ňou spojené negatívne postoje spoločnosti a k nedostatku dát prispelo aj nedorozumenie ohľadom ochrany osobných údajov, a teda predpoklad, že takéto dáta nie je možné spracúvať. V prípade Slovenska musela skonštatovať nedostatok štatistík a dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vo všetkých skúmaných oblastiach, ktorými boli: sloboda pohybu, azylová politika, sloboda zhromažďovania, trestné činy z nenávisti a pod. Ešte horšia situácia je ohľadom štatistík a dát k rodovej identite, ktoré prakticky neexistujú. Štatistický úrad SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a ani Národné centrum zdravotníckych informácií nemajú takéto údaje k dispozícii. Rovnako nie je známy ani žiadny súdny prípad …

Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, že 52 % LGBT ľudí na Slovensku sa za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných alebo sa cítili ako obete obťažovania, pričom priemer EÚ je 47 %. S negatívnymi postojmi spoločnosti sú LGBT ľudia konfrontovaní už v mladosti. Podľa výskumu FRA až 86 % LGBT ľudí na Slovensku si spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie spolužiakov a spolužiačok pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu …

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva možno považovať za jediný subjekt, ktorý sa má podľa platnej legislatívy zaoberať všetkými druhmi diskriminácie. Stálym poradným orgánom vlády je Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V jej rámci vznikol 03. 10. 2012 uznesením vlády SR č. 516 Výbor pre práva LGBTI osôb. Výbor bol zriadený v gescii Ministerstva spravodlivosti SR. Otvoril sa tak priestor na odbornú diskusiu a hľadanie riešení nedostatkov pri dodržiavaní ľudských práv LGBTI osôb a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity …

Napriek už medzivojnovým snahám a individuálnemu aktivizmu za dekriminalizáciu homosexuality počas komunistického režimu vznikajú prvé občianske združenia presadzujúce práva LGBTI ľudí na začiatku 90. rokov 20. storočia. Hlavným cieľom hnutia bolo a stále je odstraňovanie homofóbnych predsudkov a zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. Po vstupe SR do EÚ začal štát finančne podporovať niektoré kultúrne aktivity týchto združení a postupne aj niektoré advokačné aktivity a poskytovanie služieb komunite. Štátna správa a samospráva podporujú mimovládne organizácie pri poskytovaní služieb, ktoré mimovládne organizácie dodajú efektívnejšie, alebo na ne majú vytvorené štruktúry a vedomosti, a najmä majú priamy kontakt a dôveru cieľovej skupiny. Táto podpora je však naviazaná na krátkodobé projekty a chýba inštitucionálna podpora týchto organizácií. Mimovládne organizácie sa zúčastňujú na tvorbe politík v tejto oblasti najmä prostredníctvom Výboru pre práva LGBTI osôb …

Vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii.

Zabezpečiť, aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných osnov celoživotného formálneho i neformálneho vzdelávania v záujme ich pochopenia a podpory medzi pedagogickými zamestnancami a zamestnankyňami, odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, pracovníkmi a pracovníčkami s deťmi a mládežou, študentmi a študentkami.

Zvyšovať povedomie všetkých vzdelávajúcich, vzdelávaných o problémoch, ktorým čelia LGBTI ľudia s využitím objektívnych informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Zabezpečiť, aby sa predmetná oblasť stala pravidelnou a prierezovou súčasťou vyučovacích hodín …

Preskúmať proces prepisu rodu vo všetkých oblastiach, navrhnúť novú, ľudskoprávnym záväzkom zodpovedajúcu verziu právnej úpravy, aktualizovať metodiku postupu zdravotnej starostlivosti s transrodovými a intersexuálnymi osobami a nevyžadovať nútenú kastráciu a iné nútené medicínske zásahy …

Vykonať monitoring súčasnej situácie v oblasti špecializovanej zdravotnej starostlivosti, navrhnúť a do praxe uviesť opatrenia na zabezpečenie dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti a poradenstva pre transrodové a intersexuálne osoby vrátane psychologickej, endokrinologickej a chirurgickej expertízy. Zabezpečiť, aby všetka zdravotná starostlivosť pre transrodové osoby a všetky procedúry boli zákonne, legitímne a primerane hradené zo zdravotného poistenia …

Zaujímavé sú odporúčania, aký slovník by sa mal v spoločnosti v súvislosti s touto problematikou používať. Uvádzam len stručne, vysvetlenia a zdôvodnenia by presiahli rámec témy:

Nevhodné pojmy: homosexuál/homosexuáli

Odporúčané pojmy: gej, lesba

(Neformálne sa v komunite LGBTI ľudí používa aj pojem teplý/teplá.)

 

Nevhodné pojmy: sexuálne menšiny, neheterosexuálni ľudia

Odporúčaný pojem: LGBTI ľudia

(Neformálne sa používa aj pojem „teplí ľudia“.)

 

Nevhodný pojem: homosexuálne páry

Odporúčaný pojem: páry rovnakého pohlavia

(Alternatívne môžeme hovoriť o gejských a lesbických pároch a neformálne o teplých pároch.)

 

Nevhodný pojem: priznať sa k homosexualite

Odporúčané pojmy: zverejniť/oznámiť, že daná osoba je lesba/gej/bisexuálny, transrodový alebo intersexuálny človek, coming out

(Neformálne sa používa aj pojem vyoutovať sa.)

 

POKRAČOVANIE

 

Ako ďalej ? 26

28.03.2022

Ako ďalej ? 26 Správna diagnostika nie je taká samozrejmosť, ako sa laikovi môže zdať: Radkin Honzák: Obecně se má za to, že schizofrenie se vyskytuje u jednoho procenta populace, jenže v USA v sedmdesátých letech tvrdili, že mají výskyt tříprocentní. Zjevná hloupost. Dobrali se k ní proto, že tato diagnóza se tam stala sběrným košem pro pacienty, s jejichž [...]

Ako ďalej ? 25

27.03.2022

Ako ďalej ? 25 Nechme už léky a technologie být. I samotní lékaři mají přece na medicinalizaci lví podíl, a nejen proto, že se nechávají všelijak uplácet od farmaceutického průmyslu, nemyslíte? Ano, třeba poslední DSM-5, Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti, vytvořený předními psychiatry, je z tohoto pohledu snad největší paskvil. [...]

Ako ďalej ? 24

25.03.2022

Ako ďalej ? 24 Moderná psychiatria sa vydala cestou, kedy prirodzené ľudské vlastnosti alebo reakcie na určité situácie, na ktoré doteraz ľudia používali prirodzené spôsoby liečby, „preklasifikovala“, aby vzápätí na takto novovzniknuté diagnózy ponúkla svoju liečbu. A ako inak, farmakologickú. Bulharský koeficient je číslo, kterým je nutné násobit získaný [...]

Trump

Porota, ktorá rozhodne o Trumpovi v historickom procese, je už kompletná

18.04.2024 23:26

Porota sa vyberala zo stoviek potenciálnych členov na základe série otázok, ktoré majú zaručiť, že sa budú rozhodovať nestranne.

farmári, poľsko, traktory

Poľskí poľnohospodári nepúšťajú kamióny cez hraničné priechody s Ukrajinou

18.04.2024 21:37

Naďalej tak protestujú proti prílevu lacného obilia z Ukrajiny.

keňa, vojaci

V Keni zahynulo pri páde vojenského vrtuľníka desať ľudí, vrátane veliteľa armády

18.04.2024 20:56

Vrtuľník havaroval krátko po štarte a potom začal horieť.

turecko, zemetrasenie, tokat

Stred Turecka zasiahlo zemetrasenie. Poškodilo niekoľko budov

18.04.2024 20:03

Zatiaľ nie sú správy o úmrtiach alebo vážne zranených.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 276
Celková čítanosť: 845896x
Priemerná čítanosť článkov: 3065x

Autor blogu