Založ si blog

LGBT 06

LGBT 06

Významnú úlohu pri zbere dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity má Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Vo svojich správach o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ133 poukazuje na nápadný nedostatok takýchto dát. Vysvetľuje to tým, že sexuálna orientácia je relatívne novou otázkou, ktorá bola až donedávna ignorovaná vo verejnom diskurze a politikách, stále sú s ňou spojené negatívne postoje spoločnosti a k nedostatku dát prispelo aj nedorozumenie ohľadom ochrany osobných údajov, a teda predpoklad, že takéto dáta nie je možné spracúvať. V prípade Slovenska musela skonštatovať nedostatok štatistík a dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vo všetkých skúmaných oblastiach, ktorými boli: sloboda pohybu, azylová politika, sloboda zhromažďovania, trestné činy z nenávisti a pod. Ešte horšia situácia je ohľadom štatistík a dát k rodovej identite, ktoré prakticky neexistujú. Štatistický úrad SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a ani Národné centrum zdravotníckych informácií nemajú takéto údaje k dispozícii. Rovnako nie je známy ani žiadny súdny prípad …

Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, že 52 % LGBT ľudí na Slovensku sa za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných alebo sa cítili ako obete obťažovania, pričom priemer EÚ je 47 %. S negatívnymi postojmi spoločnosti sú LGBT ľudia konfrontovaní už v mladosti. Podľa výskumu FRA až 86 % LGBT ľudí na Slovensku si spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie spolužiakov a spolužiačok pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu …

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva možno považovať za jediný subjekt, ktorý sa má podľa platnej legislatívy zaoberať všetkými druhmi diskriminácie. Stálym poradným orgánom vlády je Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V jej rámci vznikol 03. 10. 2012 uznesením vlády SR č. 516 Výbor pre práva LGBTI osôb. Výbor bol zriadený v gescii Ministerstva spravodlivosti SR. Otvoril sa tak priestor na odbornú diskusiu a hľadanie riešení nedostatkov pri dodržiavaní ľudských práv LGBTI osôb a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity …

Napriek už medzivojnovým snahám a individuálnemu aktivizmu za dekriminalizáciu homosexuality počas komunistického režimu vznikajú prvé občianske združenia presadzujúce práva LGBTI ľudí na začiatku 90. rokov 20. storočia. Hlavným cieľom hnutia bolo a stále je odstraňovanie homofóbnych predsudkov a zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. Po vstupe SR do EÚ začal štát finančne podporovať niektoré kultúrne aktivity týchto združení a postupne aj niektoré advokačné aktivity a poskytovanie služieb komunite. Štátna správa a samospráva podporujú mimovládne organizácie pri poskytovaní služieb, ktoré mimovládne organizácie dodajú efektívnejšie, alebo na ne majú vytvorené štruktúry a vedomosti, a najmä majú priamy kontakt a dôveru cieľovej skupiny. Táto podpora je však naviazaná na krátkodobé projekty a chýba inštitucionálna podpora týchto organizácií. Mimovládne organizácie sa zúčastňujú na tvorbe politík v tejto oblasti najmä prostredníctvom Výboru pre práva LGBTI osôb …

Vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii.

Zabezpečiť, aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných osnov celoživotného formálneho i neformálneho vzdelávania v záujme ich pochopenia a podpory medzi pedagogickými zamestnancami a zamestnankyňami, odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, pracovníkmi a pracovníčkami s deťmi a mládežou, študentmi a študentkami.

Zvyšovať povedomie všetkých vzdelávajúcich, vzdelávaných o problémoch, ktorým čelia LGBTI ľudia s využitím objektívnych informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Zabezpečiť, aby sa predmetná oblasť stala pravidelnou a prierezovou súčasťou vyučovacích hodín …

Preskúmať proces prepisu rodu vo všetkých oblastiach, navrhnúť novú, ľudskoprávnym záväzkom zodpovedajúcu verziu právnej úpravy, aktualizovať metodiku postupu zdravotnej starostlivosti s transrodovými a intersexuálnymi osobami a nevyžadovať nútenú kastráciu a iné nútené medicínske zásahy …

Vykonať monitoring súčasnej situácie v oblasti špecializovanej zdravotnej starostlivosti, navrhnúť a do praxe uviesť opatrenia na zabezpečenie dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti a poradenstva pre transrodové a intersexuálne osoby vrátane psychologickej, endokrinologickej a chirurgickej expertízy. Zabezpečiť, aby všetka zdravotná starostlivosť pre transrodové osoby a všetky procedúry boli zákonne, legitímne a primerane hradené zo zdravotného poistenia …

Zaujímavé sú odporúčania, aký slovník by sa mal v spoločnosti v súvislosti s touto problematikou používať. Uvádzam len stručne, vysvetlenia a zdôvodnenia by presiahli rámec témy:

Nevhodné pojmy: homosexuál/homosexuáli

Odporúčané pojmy: gej, lesba

(Neformálne sa v komunite LGBTI ľudí používa aj pojem teplý/teplá.)

 

Nevhodné pojmy: sexuálne menšiny, neheterosexuálni ľudia

Odporúčaný pojem: LGBTI ľudia

(Neformálne sa používa aj pojem „teplí ľudia“.)

 

Nevhodný pojem: homosexuálne páry

Odporúčaný pojem: páry rovnakého pohlavia

(Alternatívne môžeme hovoriť o gejských a lesbických pároch a neformálne o teplých pároch.)

 

Nevhodný pojem: priznať sa k homosexualite

Odporúčané pojmy: zverejniť/oznámiť, že daná osoba je lesba/gej/bisexuálny, transrodový alebo intersexuálny človek, coming out

(Neformálne sa používa aj pojem vyoutovať sa.)

 

POKRAČOVANIE

 

LGBTI 16

18.04.2021

LGBTI 16 Stále stúpa počet ľudí, ktorí podstúpili tranzíciu, ale nakoniec sa rozhodnú pre reverzný postup – návrat k pôvodnej sexuálnej identite. Detranzícia je proces náročný fyzicky aj psychicky: Medicínská detranzice Proces medicínské detranzice závisí na tom, jaké daný člověk udělal kroky, aby změnil svůj fyzický vzhled. Bohužel ne všechno, co chirurgové [...]

LGBTI 15

17.04.2021

LGBTI 15 Keď to zhrnieme, príčinami genderovej dysfórie môže byť sexuálne zneužívanie v detstve, pocit osamelosti, snaha sa prispôsobiť prevládajúcim názorom okolia (vplyv internetu a sociálnych sietí), reakcia na rýchle zmeny v dospievaní, ale podľa niektorých výskumov aj autizmus: … Jedna studie ukázala výskyt autismu mezi genderově dysforickými dětmi ve výši [...]

LGBTI 14

16.04.2021

LGBTI 14 Túžba zmeniť pohlavie môže byť taká neodbytná, že trpiaci človek nechce čakať ani podstúpiť žiadny schvaľovací proces. Dôsledky však bývajú katastrofálne: Codyho zfušovaná operace byla chyba Mnoho transgenderových lidí chce ušetřit peníze za transgenderovou operaci, a tak jedou do Thajska. Tamní cena představuje pouhý zlomek toho, kolik tato operace stojí [...]

Vladimir Putin

Putin: Zelenskyj musí najprv rokovať s donbaskými separatistami, potom s Ruskom

22.04.2021 21:29

Lídri samozvaných republík v Donbase deklarovali pripravenosť rokovať s ukrajinským prezidentom.

Michalovce / Michalovský poklad / Zemplínske Múzeum / Klenotnica / Expozícia /

V znovuotvorenom Zemplínskom múzeu možno vidieť vzácne predmety minulosti vrátane "michalovského pokladu"

22.04.2021 21:03

Novú stálu expozíciu múzeum sprístupnilo ešte začiatkom novembra minulého roka, pre epidémiu však predmety dosiaľ vo svojich priestoroch prezentovalo len krátko.

Andrej Doležal, Ide o pravdu

Minister Doležal v Ide o pravdu: Niektorí krachujú preto, lebo klamali štát

22.04.2021 20:20

Pošta bude prepúšťať a rušiť prevádzky. „Kvalita služieb sa zlepší, rozhodovať budú aj starostovia,“ povedal v relácii Ide o pravdu minister dopravy Andrej Doležal.

veľvyslanectvo Ruskej federácie

Vyhostením ruských diplomatov sa podľa Fica potvrdilo, že slovenská vláda je vláda amerických agentov

22.04.2021 18:44

Smer vyzýva členov vlády, aby bezodkladne informovali slovenských občanov, na základe čoho boli vyhostení diplomati Ruskej federácie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 258
Celková čítanosť: 511865x
Priemerná čítanosť článkov: 1984x

Autor blogu