Založ si blog

LGBT 06

LGBT 06

Významnú úlohu pri zbere dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity má Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Vo svojich správach o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ133 poukazuje na nápadný nedostatok takýchto dát. Vysvetľuje to tým, že sexuálna orientácia je relatívne novou otázkou, ktorá bola až donedávna ignorovaná vo verejnom diskurze a politikách, stále sú s ňou spojené negatívne postoje spoločnosti a k nedostatku dát prispelo aj nedorozumenie ohľadom ochrany osobných údajov, a teda predpoklad, že takéto dáta nie je možné spracúvať. V prípade Slovenska musela skonštatovať nedostatok štatistík a dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vo všetkých skúmaných oblastiach, ktorými boli: sloboda pohybu, azylová politika, sloboda zhromažďovania, trestné činy z nenávisti a pod. Ešte horšia situácia je ohľadom štatistík a dát k rodovej identite, ktoré prakticky neexistujú. Štatistický úrad SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a ani Národné centrum zdravotníckych informácií nemajú takéto údaje k dispozícii. Rovnako nie je známy ani žiadny súdny prípad …

Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, že 52 % LGBT ľudí na Slovensku sa za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných alebo sa cítili ako obete obťažovania, pričom priemer EÚ je 47 %. S negatívnymi postojmi spoločnosti sú LGBT ľudia konfrontovaní už v mladosti. Podľa výskumu FRA až 86 % LGBT ľudí na Slovensku si spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie spolužiakov a spolužiačok pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu …

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva možno považovať za jediný subjekt, ktorý sa má podľa platnej legislatívy zaoberať všetkými druhmi diskriminácie. Stálym poradným orgánom vlády je Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V jej rámci vznikol 03. 10. 2012 uznesením vlády SR č. 516 Výbor pre práva LGBTI osôb. Výbor bol zriadený v gescii Ministerstva spravodlivosti SR. Otvoril sa tak priestor na odbornú diskusiu a hľadanie riešení nedostatkov pri dodržiavaní ľudských práv LGBTI osôb a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity …

Napriek už medzivojnovým snahám a individuálnemu aktivizmu za dekriminalizáciu homosexuality počas komunistického režimu vznikajú prvé občianske združenia presadzujúce práva LGBTI ľudí na začiatku 90. rokov 20. storočia. Hlavným cieľom hnutia bolo a stále je odstraňovanie homofóbnych predsudkov a zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. Po vstupe SR do EÚ začal štát finančne podporovať niektoré kultúrne aktivity týchto združení a postupne aj niektoré advokačné aktivity a poskytovanie služieb komunite. Štátna správa a samospráva podporujú mimovládne organizácie pri poskytovaní služieb, ktoré mimovládne organizácie dodajú efektívnejšie, alebo na ne majú vytvorené štruktúry a vedomosti, a najmä majú priamy kontakt a dôveru cieľovej skupiny. Táto podpora je však naviazaná na krátkodobé projekty a chýba inštitucionálna podpora týchto organizácií. Mimovládne organizácie sa zúčastňujú na tvorbe politík v tejto oblasti najmä prostredníctvom Výboru pre práva LGBTI osôb …

Vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii.

Zabezpečiť, aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných osnov celoživotného formálneho i neformálneho vzdelávania v záujme ich pochopenia a podpory medzi pedagogickými zamestnancami a zamestnankyňami, odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, pracovníkmi a pracovníčkami s deťmi a mládežou, študentmi a študentkami.

Zvyšovať povedomie všetkých vzdelávajúcich, vzdelávaných o problémoch, ktorým čelia LGBTI ľudia s využitím objektívnych informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Zabezpečiť, aby sa predmetná oblasť stala pravidelnou a prierezovou súčasťou vyučovacích hodín …

Preskúmať proces prepisu rodu vo všetkých oblastiach, navrhnúť novú, ľudskoprávnym záväzkom zodpovedajúcu verziu právnej úpravy, aktualizovať metodiku postupu zdravotnej starostlivosti s transrodovými a intersexuálnymi osobami a nevyžadovať nútenú kastráciu a iné nútené medicínske zásahy …

Vykonať monitoring súčasnej situácie v oblasti špecializovanej zdravotnej starostlivosti, navrhnúť a do praxe uviesť opatrenia na zabezpečenie dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti a poradenstva pre transrodové a intersexuálne osoby vrátane psychologickej, endokrinologickej a chirurgickej expertízy. Zabezpečiť, aby všetka zdravotná starostlivosť pre transrodové osoby a všetky procedúry boli zákonne, legitímne a primerane hradené zo zdravotného poistenia …

Zaujímavé sú odporúčania, aký slovník by sa mal v spoločnosti v súvislosti s touto problematikou používať. Uvádzam len stručne, vysvetlenia a zdôvodnenia by presiahli rámec témy:

Nevhodné pojmy: homosexuál/homosexuáli

Odporúčané pojmy: gej, lesba

(Neformálne sa v komunite LGBTI ľudí používa aj pojem teplý/teplá.)

 

Nevhodné pojmy: sexuálne menšiny, neheterosexuálni ľudia

Odporúčaný pojem: LGBTI ľudia

(Neformálne sa používa aj pojem „teplí ľudia“.)

 

Nevhodný pojem: homosexuálne páry

Odporúčaný pojem: páry rovnakého pohlavia

(Alternatívne môžeme hovoriť o gejských a lesbických pároch a neformálne o teplých pároch.)

 

Nevhodný pojem: priznať sa k homosexualite

Odporúčané pojmy: zverejniť/oznámiť, že daná osoba je lesba/gej/bisexuálny, transrodový alebo intersexuálny človek, coming out

(Neformálne sa používa aj pojem vyoutovať sa.)

 

POKRAČOVANIE

 

Kritické myslenie 03

25.06.2021

Kritické myslenie 03 Z uvedeného vyplývajú pomerne závažné fakty o fungovaní ľudskej psychiky: 1. Ľudí, ktorí sa snažia dopátrať k pravde, je menšina (odhadom 15-20%). Čo ale neznamená automaticky, že sa im to musí aj podariť. Predpokladom úspechu je húževnatosť, zvedavosť, dostatočná intelektová kapacita, rozvoj tzv. kritického myslenia,čo doslova znamená [...]

Kritické myslenie 02

24.06.2021

Kritické myslenie 02 Tom Philips v knihe Pravda ďalej popisuje prevažne klamstvá uverejnené v tlači, ktoré ale na určitý čas určovali verejnú mienku obyvateľstva, a ktoré mali často dopad na vývoj historických udalostí. Nezdá sa vám príklad s hodinami ako ušitý na mieru javom, ktoré sa dejú (nielen) posledný rok v spoločnosti, najmä v súvislosti s covidom? Mnoho [...]

Kritické myslenie 01

23.06.2021

Kritické myslenie 01 Zdá sa, že žiadna historická epocha nepriniesla taký úpadok kritického myslenia, logického uvažovania a vedeckých poznatkov na jednej strane, a nárast účelového klamania, debilizácie a vymývania mozgov na strane druhej, ako posledných niekoľko rokov 21. storočia. V obchode, politike, vojnách, rodinách, vzťahoch sa klamalo a klame od vzniku ľudstva. [...]

Vít Rakušan / Ivan Bartoš /

Koalícia PirSTAN napadla výsledky volieb, žiada o jeden mandát viac

23.10.2021 09:00

Koalícia PirSTAN tvrdí, že česká štátna volebná komisia pochybila pri prepočte mandátov v takzvanom druhom skrutíniu.

Vakcína / Očkovanie / Covid / Koronavírus /

ONLINE: Nemecko dosiahlo májové pandemické čísla

23.10.2021 08:40

V Európe stúpajú počty nakazených. Nemecko dosiahlo dôležitú hranicu sto pozitívnych na stotisíc obyvateľov.

Pocuvajte pravdu, podcast, pravda, počúvajte Pravdu

Ceny energií? Všetci sme rukojemníkmi boja Matoviča so Sulíkom

23.10.2021 06:00

Hnutie Sme rodina torpéduje reformy. „Boris Kollár surfuje na vlne populizmu, a správa sa ako opozičník v koalícii,“ povedal v podcaste Marián Repa.

pocasie-23-10-2021

Víkend nesklame, bude pekný. Vydrží takéto počasie aj neskôr?

23.10.2021 00:00

Nedajte sa zmiasť chladnými ránami, víkend bude pekný. Bude také počasie aj neskôr v poslednom októbrovom týždni?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 261
Celková čítanosť: 647427x
Priemerná čítanosť článkov: 2481x

Autor blogu