Založ si blog

Nemocnice 50

Nemocnice 50

Ak je Ministerstvo zdravotníctva nadriadeným orgánom štátnych nemocníc, je záhadou, prečo im nevenuje náležitú pozornosťou a necháva ich hospodáriť od buka do buka. Do roka 2016 boli centrálne nákupy čohokoľvek pre ministerstvo zakázaným územím. Opatrne sa začalo s centrálnymi nákupmi CT prístrojov, ako keby to bola jediná položka, na ktorej sa dá centrálnymi nákupmi ušetriť. Takže ani nákup elektrickej energie pre nemocnice sa nevyhol predraženým cenám. Hoci v septembri 2012 plánovalo ministerstvo nakupovať elektrinu centrálne a ušetriť tak 10%, od tohto zámeru upustilo, pretože:

už pár dní nato zasielalo ministerstvo nemocniciam list, v ktorom im nariaďovalo, aby si jednotlivé organizácie zabezpečili dodávku elektrickej energie samostatne, s odôvodnením, že vzhľadom k náročnosti procesu centrálneho verejného obstarávania nebolo možné ukončiť tento proces načas …

Univerzitná nemocnica v Bratislave je jednou z troch nemocníc, ktoré si zazmluvnili elektrinu za vysoké ceny. Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré nemocnica pre obstarávanie využila, sa používa iba v prípade mimoriadnej udalosti, akou sú napríklad živelné pohromy a iné situácie  bezprostredne ohrozujúce život a zdravie ľudí. Pri tomto postupe chýba súťaž a preto je pri nej ťažké dosiahnuť nižšiu cenu. Nemocnica argumentovala, že pre tento postup sa rozhodla preto, že list, ktorým ministerstvo informovalo o zrušení centrálneho obstarávania, dostali neskoro a že v prípade, ak by urýchlene nedohodla kontrakt na dodávku elektrickej energie, mohlo by prísť k ohrozeniu životov pacientov. Faktom však je, že iné nemocnice tento postup nevyužili …

… Univerzitná nemocnica Bratislava zaplatila oproti najlepšiemu kontraktu, ktorý dosiahol Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, sumu vyššiu o viac ako 12 EUR za 1 MWh. A to napriek tomu, že Stredoslovenský ústav mal menej ako jednu desatinu spotreby Univerzitnej nemocnice. Takýto rozdiel predstavuje za rok 2013 viac ako 210 tisíc

Aj ďalšie dve veľké nemocnice, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, mali vysoké obstarávacie ceny, a to z toho istého dôvodu: neplatili faktúry načas, a preto dodávatelia elektriny, ktorí by boli ochotní ísť s cenou dolu, sa k nim nehrnuli. Oneskorenie platieb bolo v prípade banskobystrickej nemocnice 4 týždne, v prípade košickej nemocnice 120 dní:

… Zmluva bola nastavená tak, že v prípade oneskorenia platieb platila nemocnica viac ako 66 EUR za 1 MWh.  Zmluva dokonca určuje, že nemocnica by v niektorých prípadoch platila za 1 MWh viac ako 76 EUR …

Naproti tomu iné nemocnice dosiahli podstatne výhodnejšie zmluvy: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 40,60 eur/MWh, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 47,39 eur/MWh a Univerzitná nemocnica v Martine 47,68 eur/MWh.

… jedna tretina zo skúmaných nemocníc nakupovala energiu drahšie ako by mohli. Ak by tieto tri nemocnice boli schopné vysúťažiť elektrinu za trhovú cenu, ich celková ročná úspora by mohla dosiahnuť až 450 tisíc. Za tieto peniaze by sa dalo na rok zamestnať približne tridsať nových zdravotných sestier alebo lepšie zaplatiť tie súčasné …

Ešte za ministerky Zvolenskej bola deklarovaná snaha o „transparentnosť a efektívne nakladanie s financiami“. Zvolenská vyšla s iniciatívou kontrolovať nákupné ceny najčastejšie nakupovaných tovarov v nemocniciach: zemiakov, mlieka, chleba, bravčových stehien, kuracích stehien, kuracích pŕs, vývozu nebezpečného odpadu, tlačiarní, euroobalov, papieru a obálok, a to z dôvodu, že iba tieto položky sú „jednoznačne identifikovateľné a dobre porovnateľné“. Z kontrolovaných 11 nemocníc vyšla najlepšie Univerzitná nemocnica Košice, ktorá v roku 2013 nakúpila zemiaky 0,23 eur/kg bez DPH a najhoršie Univerzitná nemocnica Bratislava (0,41 eur/kg). Podobne pri chlebe najmenšie náklady mala FNsP (0,55 eur/kg), najvyššie UN Bratislava (0,95 eur/kg).

Dôležité je ale to, že v roku 2013 tieto nemocnice nakúpili v tendroch tovary a služby za 92 miliónov eur. Z toho ale iba 550 tisíc eur na položky, ktoré porovnávalo Ministerstvo zdravotníctva. A ešte zaujímavejšia informácia:

… Ak ide o nadlimitné zákazky, tak nemocnice si musia podľa príkazu ministerky pýtať od ministerstva súhlas na začatie obstarávania. Nemocnice taktiež musia už ku koncu roka ministerstvu predkladať plán nákupov na ďalší rok. Takýto plán na konci roka 2012 zaslal ministerstvu aj Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach (INMM). Ministerstvo ale z 10 pôvodne predložených položiek schválilo len 8. INMM následne v roku 2013 zrealizoval len 2 obstarávania, a to práve položiek, ktoré boli pôvodne ako jediné zamietnuté!!  Jedna z nich bola CT-čko za 3,1 milióna eur od firmy AD REM, ktorá často súťaží s víťaznou firmou Medical Group zo známeho tendra piešťanského CT-čka …

Ak pre štátne nemocnice nie je autoritou ani Ministerstvo zdravotníctva, ani ÚVO, ani NKÚ, tak potom kto?

Kritické myslenie 03

25.06.2021

Kritické myslenie 03 Z uvedeného vyplývajú pomerne závažné fakty o fungovaní ľudskej psychiky: 1. Ľudí, ktorí sa snažia dopátrať k pravde, je menšina (odhadom 15-20%). Čo ale neznamená automaticky, že sa im to musí aj podariť. Predpokladom úspechu je húževnatosť, zvedavosť, dostatočná intelektová kapacita, rozvoj tzv. kritického myslenia,čo doslova znamená [...]

Kritické myslenie 02

24.06.2021

Kritické myslenie 02 Tom Philips v knihe Pravda ďalej popisuje prevažne klamstvá uverejnené v tlači, ktoré ale na určitý čas určovali verejnú mienku obyvateľstva, a ktoré mali často dopad na vývoj historických udalostí. Nezdá sa vám príklad s hodinami ako ušitý na mieru javom, ktoré sa dejú (nielen) posledný rok v spoločnosti, najmä v súvislosti s covidom? Mnoho [...]

Kritické myslenie 01

23.06.2021

Kritické myslenie 01 Zdá sa, že žiadna historická epocha nepriniesla taký úpadok kritického myslenia, logického uvažovania a vedeckých poznatkov na jednej strane, a nárast účelového klamania, debilizácie a vymývania mozgov na strane druhej, ako posledných niekoľko rokov 21. storočia. V obchode, politike, vojnách, rodinách, vzťahoch sa klamalo a klame od vzniku ľudstva. [...]

bielorusko vlajka

Zmizol šéf organizácie, ktorá na Ukrajine pomáha bieloruským utečencom

02.08.2021 23:35

Šéf neziskovej organizácie si mal ísť ráno zabehať a už sa nevrátil.

USA, zástava, vlajka, Spojené štáty

USA musí do septembra opustiť 24 ruských diplomatov

02.08.2021 23:05

Všetci ruskí diplomati odídu bez toho, aby za nich našli náhradu.

zbraň, pištol

Česi počas zbraňovej amnestie odovzdali 3678 nelegálne držaných zbraní

02.08.2021 19:54

Odovzdali aj 133-tisíc kusov streliva.

Csaba Dömötör, súd, kajúcnik, polícia

Prokurátor podal na súd návrh dohody s Csabom Dömötörom

02.08.2021 16:58

Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry podal návrh dohody o vine a treste s Csabom Dömötörom, ktorý vystupoval ako svedok v policajných kauzách.